Nieuws

coronavirus Covid-19

Beste residenten en familie
Beste bezoekers,

Er is op heden GEEN coronavirus Covid-19 in Adagio Residenties aanwezig.
We vinden de gezondheid van onze residenten echter prioritair en willen alles in het werk stellen om een eventuele besmetting tegen te gaan en de residenten maximaal te beschermen.

Voor residenten en bezoekers:
- De brasserie en het restaurant is gesloten voor EXTERNEN.
- Wij vragen nogmaals bijzondere aandacht voor goede persoonlijke hygiëne:

• Was regelmatig je handen met water en zeep.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak.
• Hoest of nies in je elleboogholte indien je geen zakdoek bij hebt.
• Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

Voor bezoekers:
- Bezoek je familielid enkel in nood (voor de linnendienst en was of voor de boodschappendienst) en dit maximum 1 à 2 x per week gedurende 15 minuten. Neem hiervoor ook de kortste weg!! Bv als je een resident bezoekt die in de Kortrijkstraat woont, kom je ook binnen langs de Kortrijkstraat.
- Noteer je naam en bij wie je op bezoek komt, alsook uur van aankomst en uur van vertrek.
- Elke bezoeker moet de handen ontsmetten bij binnenkomen en verlaten van de Residentie.
- Kom NIET in Adagio Residenties binnen als je zelf ziek bent of een vermoeden hebt dat je ziek bent.
- Bezoek door kinderen jonger dan 16 jaar is VERBODEN.
- Blijf op HET appartement tijdens uw bezoek. Ga NIET bij MEERDERE RESIDENTEN op bezoek.

Voor de residenten:
- Blijf binnen in de Residentie en ga zo weinig mogelijk naar buiten (café, winkel, …).
- Hou telefonisch contact met je dierbaren!
- Met vragen en ongerustheden kan je altijd terecht bij de Directie (op bureel, telefonisch of via mail)

Claus Lucrèse
Directeur Adagio Residenties
0474/679923
lclaus@adagio-residenties.be