U ontvangt – indien nodig – zorg, discreet en op maat.

Elke dag kunt u een beroep doen op onze hoteldienst. Dit betekent dat dagelijks iemand van ons team langskomt en meteen kan helpen waar nodig.

Als zorg voor u noodzakelijk is, kan dat perfect via de zorgaanbieders die u gewoon bent. Zijn dat pas zorgen voor later, dan kiest u in alle vrijheid wie u wilt op het moment zelf.